Tìm kiếm...
Danh mục sản phẩm

Micro ITC (21 sản phẩm)

Bộ micro hội thảo không dây ITC TS-358
Model: TS-358, Hãng sản xuất:, Bảo hành:, Giá: liên hệ, Tình trạng:
Bộ micro hội thảo không dây ITC TS-358H
Model: TS-358H, Trọng lượng: 3 Kg, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ
Micro chủ tọa ITC T-4012
Model: T-4012, Trọng lượng: 960g, Hãng sản xuất: ITC - China, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Micro chủ tọa ITC T-418
Model: T-418, Hãng sản xuất: ITC - China, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Micro chủ tọa ITC VA-6000RM
Model: VA-6000RM, Trọng lượng: 1.5 kg, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ
Micro chủ tọa ITC T-328
Model: T-328, Trọng lượng: 1.5 kg, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ
Bộ micro hội thảo không dây ITC TS-354H
Model: TS-354H, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Bộ micro hội thảo không dây ITC TS-354
Model: TS-354, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Micro để bàn ITC T-511G
Model: T-511G, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Micro để bàn ITC T-511C
Model: T-511C, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Micro để bàn ITC T-511D
Model: T-511D, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Micro đại biểu ITC TS-337
Model: TS-337, Trọng lượng: 1.53 Kg, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Micro chủ tọa ITC T-521A
Model: T-521A, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Micro chủ tọa ITC T-218A
Model: T-218A, Trọng lượng: 1.25 kg, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Micro chủ tọa ITC T-6702A
Model: T-6702A, Trọng lượng: 1.2 kg, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ
Micro cầm tay ITC TS-331
Model: TS-331, Trọng lượng: 350 g, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ
Micro chủ tọa ITC T-6702
Model: T-6702, Trọng lượng: 0.5 kg, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ
Micro chủ tọa ITC T-218
Model: ITC T-218, Trọng lượng: 1.25 kg, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Micro chủ tọa ITC T-318
Model: ITC T-318, Trọng lượng: 960g, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 24 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Micro chủ tọa ITC T-319
Model: ITC T-319, Trọng lượng: 960g, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ, Tình trạng: Hàng chính hãng có CO, CQ
Micro để bàn ITC T-511F
Model: T-511F, Hãng sản xuất: ITC, Bảo hành: 12 tháng, Giá: liên hệ
Hotline
0965.546.488
Zalo
0965.546.488
Viber
0965.546.488
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram