Chân đỡ loa hội trường - Âm Thanh AHK

0965.546.488

Chân đỡ loa hội trường

750.000

Chân đỡ loa hội trường là thiết bi phụ kiện cho dàn âm thanh không thể thiếu khi lắp đặt trong hội trường âm thanh rộng lớn

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488