Dàn karaoke VIP Pro đẳng cấp phòng 30m2 - Âm Thanh AHK

0965.546.488