Giá, thông số kỹ thuật của loa liền công suất giám sát sân khấu JBL PRX 615M và ứng dụng của nó - Âm Thanh AHK

0965.546.488

Giá, thông số kỹ thuật của loa liền công suất giám sát sân khấu JBL PRX 615M và ứng dụng của nó

54.180.000

Giá, thông số kỹ thuật của loa liền công suất giám sát sân khấu JBL PRX 615M và ứng dụng của nó

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: PRX 615M Danh mục: