Giá, thông số kỹ thuật của loa liền công suất JBL PRX 712 và ứng dụng của nó. - Âm Thanh AHK

0965.546.488

Giá, thông số kỹ thuật của loa liền công suất JBL PRX 712 và ứng dụng của nó.

48.500.000

Giá, thông số kỹ thuật của loa liền công suất JBL PRX 712 và ứng dụng của nó.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: PRX 712 Danh mục: