0965.546.488

Micro có dây Toa DM-524B

4.440.000

Micro có dây Toa DM-524B Một micro đơn hướng với một trục cổ ngỗng. Sử dụng micro này kết hợp với ST-73A bàn-top đứng (tùy chọn)

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: DM-524B Danh mục: