Micro dành cho hội nghị cao cấp OBT-C753 - Âm Thanh AHK

0965.546.488

Micro dành cho hội nghị cao cấp OBT-C753

Sẵn hàng

Micro dành cho hội nghị cao cấp OBT-C753 sử dụng nguồn Phantom và nguồn điện lưới chuyển đổi

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488