Micro hội nghị có dây OBT-C408 - Âm Thanh AHK

0965.546.488

Micro hội nghị có dây OBT-C408

1.250.000

Micro hội nghị có dây OBT-C408 Cơ sở nhựa với on / off chuyển đổi

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488