Micro không dây hội nghị cao cấp OBT U-4460 - Âm Thanh AHK

0965.546.488

Micro không dây hội nghị cao cấp OBT U-4460

12.500.000

Micro không dây hội nghị cao cấp OBT U-4460 Khoảng cách làm việc: 80-100 mét

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488