0965.546.488

Micro Toa DM 270 AS

641.000

Micro Toa DM 270 AS thích hợp với phục vụ diễn thuyết và ca nhạc vì có bộ lọc tạp âm và chống nhiễu hai đầu cap.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: DM 270 AS Danh mục: