0965.546.488

Micro Toa PM 222

715.000

Micro Toa PM-222 là một microphone gần nói chuyện để làm thông báo chung. Nó đi kèm với một bộ chuyển mạch nói rằng có thể bị khóa.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: PM 222 Danh mục: