0965.546.488

Bộ chia tín hiệu TOA YW-1024

Sẵn hàng

Thiết bị TOA YW-1024 là bộ chia tín hiệu của hệ thống âm thanh hội thảo. Với bộ chia tín hiệu này bạn sẽ dễ dàng chia tín hiệu âm thanh vào nhiều thiết bị, nhiều hệ thống, nhiều vùng hơn.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: