0965.546.488

Bộ điều khiển phụ TOA TS-D1000-SU

Sẵn hàng

Bộ điều khiển phụ TS-D1000-SU là thiết bị hỗ trợ cho hệ thống micro hội thảo có dây chuyên nghiệp. TS-D1000-SU kết hợp với bộ điều khiển trung tâm TS-D1000-MU sẽ dễ dàng mở rộng phạm vi hoạt động.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: