0965.546.488

Bộ điều khiển trung tâm Bosch CCS-CUD

Sẵn hàng

Bosch CCS-CUD là bộ điều khiển trung tâm của hệ thống micro hội thảo chuyên nghiệp có dây. Bosch CCS-CUD điều khiển số lượng micro lớn với các điều chỉnh cơ bản nhịp nhàng.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: