0965.546.488

Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-780

Sẵn hàng

TOA TS-780 là bộ điều khiển trung tâm của hệ thống âm thanh hội thảo Toa. Hệ thống âm thanh hội thảo Toa gồm bộ điều khiển trung tâm TS-780, micro chủ tọa TS-781, micro đại biểu TS-782..

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: