0965.546.488

Bộ điều khiển trung tâm và cấp nguồn hệ thống DCNM-APS2

Sẵn hàng

Bộ điều khiển trung tâm và cấp nguồn hệ thống DCNM-APS2 có vai trò quyết định- như cái tên dã nói lên nhiệm vụ chính là điều khiển và xử lý âm thanh và cung cấp nguồn cho thiết bị hội thảo. Bộ điều khiển trung tâm và cấp nguồn hệ thống gồm hai bộ chỉnh âm tham số 5 giải giọng nói rõ, tối ưu và bộ trieeyj phản hồi âm thanh thích ứng  thông minh, triệt vọng. Bên cạnh đó , thiết bị còn có hai đầu vào âm thanh để thêm tín hiệu âm thanh tương tự bên ngoài và hệ thống đồng thời cung cấp bộ hoa âm để  kết nối hệ thống hôi thảo với thiết bị hội thảo.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: