0965.546.488

Bộ hẹn giờ OBT 9300USB

Sẵn hàng

Khi nói đến việc quản lý các thiết bị âm thanh, một trong những vấn đề cần được chú ý là thời gian hoạt động của chúng. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra một không gian âm nhạc hoàn hảo cho các buổi tiệc tại nhà hoặc các sự kiện đặc biệt khác. Bộ hẹn giờ OBT 9300USB đã ra đời để giải quyết vấn đề này một cách đơn giản và hiệu quả.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488