0965.546.488

Camera hội nghị trực tuyến OBTvd C-4000

Sẵn hàng

Camera hội nghị trực tuyến OBTvd C-4000 là phiên bản nâng cấp của OBTvd C-4000. OBTvd C-4000 mang đến giải pháp xử lý phương án họp trực tuyến phòng rộng, diện tích lớn. OBTvd C-4000 có thể kết hợp với các cá thể camera khác tạo nhiều góc quay, khung hình bao quát.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488