0965.546.488

Chân đế micro chủ tọa TOA TS-821

Sẵn hàng

Micro chủ tọa TOA TS-821 là thiết bị trong hệ thống âm thanh hội nghị không dây Toa TS-820. TS-821 là micro chuyên dùng cho chủ tịch, chủ tọa cuộc họp. TS-821 dễ dàng ngắt tín hiệu các micro đại biểu.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: