0965.546.488

Chân đế micro chủ tọa TOA TS-921

Sẵn hàng

TOA TS-921 là thiết bị trọng bộ micro chủ tọa Toa, đây là thiết bị quan trọng trong hệ thống âm thanh hội nghị, hội thảo TS-921. Micro có chức năng chuyên biệt dùng cho vị chủ tịch, chủ tọa cuộc họp.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: