Cục đẩy công suất OBT PX4800 - Âm Thanh AHK

0965.546.488