0965.546.488

Loa liền công suất Yamaha DXS15XLF / DXS15XLFW

Sẵn hàng

Loa liền công suất Yamaha DXS15XLF / DXS15XLFW là sản phẩm tiêu chuẩn được phổ biến rộng rãi. Loa Yamaha DXS15XLF / DXS15XLFW là sản phẩm được sản xuất dùng cho hội trường chuyên nghiệp.  Loa Yamaha DXS15XLF / DXS15XLFW là xu hướng sản phẩm sắp tới thịnh hành trên thị trường Việt Nam.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488