0965.546.488

Micro chủ tọa TOA TS-681L-AS

Sẵn hàng

Micro TOA TS-681L-AS là thiết bị chuyên biệt trong hệ thống âm thanh hội thảo TOA TS-681L-AS. Đây là micro dành riêng cho chủ tọa, có khẳ năng ngắt âm thanh của các micro đại biểu.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: