Bộ báo động di tản Toa FS 7000EV - Âm Thanh AHK

0965.546.488

Bộ báo động di tản Toa FS 7000EV

Sẵn hàng

FS-7000EV thoại di tản Panel là phần phát sóng khẩn cấp điều hành của hệ thống di tản FS-7000 Series thoại. Nó không cần phải được cài đặt khi hệ thống được sử dụng chỉ duy nhất cho mục đích phát sóng có mục đích chung. Nó có các cơ sở thủ công bắt đầu và đặt lại các thông tin khẩn cấp

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: Toa FS 7000EV Danh mục: