0965.546.488

Bộ điều khiển trung tâm Bosch CCS-CU

Sẵn hàng

Bosch CCS-CU là thiết bị điều khiển trung tâm của hệ thống hội thảo Bosch CCS 900. CCS-CU là thiết bị điều khiển trung tâm cơ bản nhất, tiết kiệm nhất của hệ thống này.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: