0965.546.488

Bộ điều khiển trung tâm Bosch CCS-CURD

Sẵn hàng

Bosch CCS-CURD là thiết bị điều khiển trung tâm của hệ thống hội thảo Bosch CCS 900. CCS-CURD là thiết bị điều khiển trung tâm được nâng cấp tính năng ghi âm và phát MP3

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: