0965.546.488

Bộ ma trận dùng cho nhóm Toa FS 7000GM

Sẵn hàng

FS-7000GM Nhóm Matrix Panel được sử dụng để thực hiện quảng bá nhóm trong FS-7000 Hệ thống hút chân không bằng giọng nói.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488