Bộ micro không dây hội nghị OBT U-4490 - Âm Thanh AHK

0965.546.488

Bộ micro không dây hội nghị OBT U-4490

14.500.000

Bộ micro không dây hội nghị OBT U-4490 Khoảng cách làm việc: 50-60 mét

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488