Cầu đấu Toa TS-919B4

0965.546.488

Cầu đấu Toa TS-919B4

Sẵn hàng

Toa TS-919B4 là một cầu đấu nối bốn đơn vị của hệ thống hội nghị có dây: TS-811, TS-911, TS-812 và TS-912. Nó liên kết với các đơn vị hội nghị bằng loại cáp 5.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: Từ khóa: