0965.546.488

Cầu đấu TOA TS-919B1

Sẵn hàng

Thiết bị TOA TS-919B1 là thiết bị phụ trợ dùng để kết nối với các thiết bị TS-811, TS-911, TS-812 hoặc TS-912. Ta sử dụng cáp loại 5 là có thể dễ dàng kết nối các thiết bị.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: