0965.546.488

Chân đế micro chủ tọa TOA TS-911

Sẵn hàng

TOA TS-911 là micro chủ tọa chất lượng trong hệ thống micro hội nghị, hội thảo. TOA TS-911 là thiết bị sử dụng chuyên biệt cho chủ tọa, chủ tịch cuộc họp. Micro chủ tọa có chất lượng tốt, tính năng đặc biệt dễ dàng sử dụng, điều khiển.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: