0965.546.488

Chân đế micro đại biểu TOA TS-912

Sẵn hàng

TOA TS-912 là thiết bị trong hệ thống micro hội thảo chuyên nghiệp TOA. TOA TS-912 dễ dàng kết nối với các cần micro TS-903, TS-904 để thành 1 micro hoàn thiện cho hệ thống âm thanh hội thảo.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: