0965.546.488

Chân đế micro đại biểu TOA TS-692

Sẵn hàng

Chân đế micro đại biểu TOA TS-692 là một bộ phận quan trọng để ghép thành bộ micro đại biểu hoàn chỉnh. Trên micro có tích hợp sẵn loa hỗ trợ bạn nghe rõ ràng các micro khác phát biểu.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: