0965.546.488

Chân đế micro chủ tọa TOA TS-691

Sẵn hàng

TOA TS-691 là một bộ phận quan trọng cấu thành micro chủ tọa trong hệ thống Toa TS-680. Micro Toa TS-691 có đầy đủ chức năng của một micro đại biểu, bên cạnh đó là có thêm chức năng chủ tọa ngắt hoạt động của tất cả các micro đại biểu.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: