0965.546.488

Chiết áp 6W Toa AT 063P

417.000

Chiết áp 6W Toa AT-063P là một thiết bị gắn trên tường, sử dụng một máy biến áp cho phép kết nối của một loạt các tải (dưới 6W), có thể được điều chỉnh với 5 mức khác nhau. Các tính năng AT-063P push-in thiết bị đầu cuối, trong số có hai dây dẫn để dễ dàng chuyển tiếp.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: Toa AT 063P Danh mục: