0965.546.488

Điện thoại VOIP OBT 1610

Sẵn hàng

Công cụ OBT 1610 gọi điện thông báo trực tiếp qua giao diện hệ thống SIP là giải pháp âm thanh hoàn hảo cho các nhà xưởng với quy mô diện tích rộng lớn.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488