0965.546.488

Điện thoại VOIP OBT 2170

Sẵn hàng

Điện thoại OBT 2170 là thiết bị đầu vào của hệ thống âm thanh SIP, hệ thống âm thanh IP. Với đầu vào tín hiệu là điện thoại OBT 2170 thì bạn có nhiều chức năng hơn là một thiết bị thông thường. Xem ngay tính năng sản phẩm ở dưới

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488