Dự án Chuông báo giờ không dây trường Đại học Chính Trị Cơ sở Láng Hòa Lạc - Âm Thanh AHK

0965.546.488

Dự án Chuông báo giờ không dây trường Đại học Chính Trị Cơ sở Láng Hòa Lạc

Trường Đại học Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là trường đại học được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị, có nhiệm vụ đào tạo chính trị viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp phân đội cho Quân đội nhân dân Việt Nam

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.