0965.546.488

Dự án lắp đặt hệ thống âm thanh họp trực tuyến

AHK lắp đặt hệ thống âm thanh họp trực tuyến với các thiết bị âm thanh, ghi hình. Đây là phòng họp quy mô 30-40m2 dành cho 20-30 người họp nhưng trong đó là 9 đại biểu quan trọng.

Hệ thống âm thanh họp trực tuyến gồm:

Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Hệ thống micro họp trực tuyến

Đã treo loa OBT 583 lên tường, các micro cổ ngỗng hội nghị đang được đưa dần lên bàn họp.

Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Hệ thống micro họp trực tuyến

Đã lắp đặt xong hệ thống micro, camera. Đây là giai đoạn đang kiểm tra camera

Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Hệ thống âm thanh họp trực tuyến

Các kỹ thuật AHK Việt Nam đang kiểm tra hệ thống camera thu phát

Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Hệ thống âm thanh họp trực tuyến

Lắp đặt chuỗi micro cổ ngỗng có dây lên bàn họp

Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Hệ thống âm thanh họp trực tuyến

Camera thu hình cho phòng họp trực tuyến, chất lượng hình ảnh Full HD, góc thu rộng, linh hoạt

Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Mặt trước Camera Logitech – Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Hệ thống âm thanh họp trực tuyến

Toàn cảnh phòng họp trực tuyến tại dự án AHK Việt Nam cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh họp trực tuyến

Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Hệ thống âm thanh họp trực tuyến

Khu vực điều khiển trung tâm : Có amply liền mixer OBT 6250 chức năng đẩy công suất cho loa. 

Có bộ điều khiển trung tâm OBT 3000 chức năng nhận tín hiệu từ các micro trên bàn sau đó truyền sang thiết bị xử lý tín hiệu OBTPro X6

Có vang số OBTPro X6 chức năng nhận tín hiệu và điều chỉnh tín hiệu âm thanh cho hay, mượt mà, chống hú rít.

Có bộ đầu thu tín hiệu của bộ micro không dây cầm tay OBTPro 8668 chức năng nhận tín hiệu sau đó truyền vào vang số OBTPro X6

Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Toàn cảnh phòng họp trực tuyến AHK thi công lắp đặt
Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Hệ thống âm thanh họp trực tuyến

Hình ảnh vị trí ngồi của chủ tọa, người chủ trì trong những cuộc họp. Tại vị trí này sẽ đặt micro chủ tọa chức năng cao hơn các micro đại biểu.

Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Hệ thống âm thanh họp trực tuyến

Hình ảnh chụp từ cuối phòng họp lên trước, đây là vị trí đối diện với vị trí chủ tọa

Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Thi công đường dây tín hiệu camera

Kỹ thuật AHK đang thi công đi dây, kết nối các thiết bị về hệ thống điều khiển trung tâm

Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Hệ thống micro họp trực tuyến
Hệ thống âm thanh họp trực tuyến
Thi công đường dây tín hiệu