Giá, thông số kỹ thuật của loa liền công suất JBL PRX 625 và ứng dụng của nó - Âm Thanh AHK

0965.546.488

Giá, thông số kỹ thuật của loa liền công suất JBL PRX 625 và ứng dụng của nó

34.400.000

Giá, thông số kỹ thuật của loa liền công suất JBL PRX 625 và ứng dụng của nó

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Mã: PRX 625 Danh mục: