0965.546.488

Loa liền công suất YAMAHA DXS15mkII

30.500.000

Loa liền công suất YAMAHA DXS15mkII là sản phẩm tiêu chuẩn được phổ biến rộng rãi. Loa YAMAHA DXS15mkII là thiết bị được sản xuất dùng cho  sân khấu hiện đại.  Loa DXS15mkII là xu hướng sản phẩm sắp tới thịnh hành trên thị trường Việt Nam

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488