0965.546.488

Loa Line Array Toa HX-5W

Sẵn hàng

Loa Line Array Toa HX-5W Loa phần tần số thấp: 12 cm nón kiểu × 4, tần số cao: Cân bằng mái vòm kiểu × 12

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: