0965.546.488

Mặt Loa Âm Trần Toa CP 73

Sẵn hàng

Mặt Loa Âm Trần Toa CP 73 kết hợp với loa mặt rời  hỗ trợ nghe nhạc, hỗ trợ thông báo trong các phòng họp, phòng hội nghị, cửa hàng, bảo tàng,…

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488