0965.546.488

Máy chủ OBT 9800

Sẵn hàng

Máy chủ OBT 9800 là thiết bị đầu não trong hệ thống âm thanh IP. Các dữ liệu âm thanh quan trọng được lưu trữ trong bộ nhớ và được truyền tải thông tin nhanh chóng chính xác khi hoạt động. Máy chủ OBT 9800 sẽ kết nối với các thiết bị khác để tạo nên một hệ thống chuyên nghiệp.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488