0965.546.488

Micro Không Dây Cài Áo Sennheiser Ew 112P G3-B

Sẵn hàng

Micro Không Dây Cài Áo Sennheiser Ew 112P G3-B thuộc chuỗi sản phẩm âm thanh thông báo chuyên nghiệp có mức tiêu thụ điện năng vừa. Sở hữu những cải tiến Micro Không Dây Cài Áo Sennheiser Ew 112P G3-B chắc chắn đáp ứng yêu cầu của khách hàng hỗ trợ âm thanh thông báo trong cuộc họp được rành mạch bên cạnh chi phí đầu tư vừa túi tiền. Micro Không Dây Cài Áo Sennheiser Ew 112P G3-B xuất hiện rất nhiều ở đời sống hằng ngày nhằm phục vụ trong các buổi họp, workshop, hội nghị… Micro Không Dây Cài Áo Sennheiser Ew 112P G3-B được nhập khẩu & bán chính hãng chi phí tốt nhất tại Âm Thanh AHK.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488