0965.546.488

Mixer Soundcraft PowerStation 350

Sẵn hàng

Mixer Soundcraft PowerStation 350 là thiết bị trộn tín hiệu chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Mixer Soundcraft cung cấp đến cho khách hàng phương án điều khiển hệ thống hiệu quả. SoundCraft là thương hiệu nổi tiếng lúc nào cũng đứng top các giải pháp hiệu quả. Tại AHK Việt Nam luôn có hàng và bạn có thể thử nghiệm thoải mái.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: