0965.546.488

Thiết bị mở rộng TOA TS-918

Sẵn hàng

Toa TS-918 là thiết bị mở rộng phạm vi hoạt động của một hệ thống âm thanh hội thảo. Bạn có thể mở rộng sử dụng nhiều micro hơn, họp nhiều người hơn, diện tích sử dụng lớn hơn.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: