0965.546.488

Micro chủ tọa TOA TS-691L AS

Sẵn hàng

Micro chủ tọa TOA TS-691L AS là một chiếc micro cần dài hoàn chỉnh bao gồm chân đế và cần micro. Micro TOA TS-691L là thiết bị kết nối sử dụng cùng trong một hệ thống với bộ điều khiển trung tâm TOA TS-690 AS và micro đại biểu TOA TS-692L AS

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: