0965.546.488

Điện áp phân cực micro là gì?

Điện áp phân cực micro : Khái niệm

Điện áp phân cực micro là điện áp mà micro cần để bật nguồn và ghi lại âm thanh.

Nếu không có điện áp này, micro sẽ không có khả năng ghi lại âm thanh và hoàn toàn không hoạt động. Đây là khái niệm giống như bất kỳ thiết bị điện tử nào, chẳng hạn như gameboy hoặc đèn pin, cần pin để hoạt động. Không có pin, không có nguồn, nó không thể bật và làm nhiệm vụ của nó.

Xem thêm:

Điện áp phân cực : Khái niệm

Điện áp phân cực là điện áp mà một thiết bị và cần và được thiết kế để nhận để hoạt động bình thường.

Trong trường hợp của micro, đó là điện áp mà micro phải nhận để có thể bật nguồn và ghi lại tín hiệu ở mức đầy đủ.

Điện áp phân cực micro
Điện áp phân cực micro

Công suất phân cực micro

Micro thường cần khoảng 2 vôn để bật nguồn. Tuy nhiên, hãy kiểm tra biểu dữ liệu của bạn để biết các yêu cầu về nguồn điện của micro đang sử dụng để chắc chắn về điện áp phân cực cần thiết cho hoạt động.

Khi thiết kế mạch micro, hãy đảm bảo rằng micro nhận được mức công suất này. Nếu một micro nhận được thấp hơn mức công suất này, thì có thể không đủ công suất để micro ghi đủ tín hiệu. Do đó, bạn có thể nhận được tín hiệu bị cắt và, nếu không, tín hiệu yếu. Nếu một micro nhận quá nhiều điện, nó có thể bị phá hủy bởi điện áp vượt quá. Vì vậy, điều quan trọng là phải thiết kế để chỉ nhận xung quanh điện áp định mức của nó.