0965.546.488

Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn là gì?

Khái niệm tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn

Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn là tỷ số giữa mức độ của tín hiệu mong muốn (chẳng hạn như lời nói, âm nhạc, v.v.) mà micro ghi lại so với mức độ tạp âm mà micro thu được từ nền.

Tỉ lệ tín hiệu trên tiếng ồn
Tỉ lệ tín hiệu trên tiếng ồn

Mong muốn cần đạt được

Tín hiệu mong muốn, có thể là lời nói, âm nhạc, v.v. là âm thanh mà người dùng muốn micro ghi lại. Vì vậy, chúng tôi muốn micro ghi lại tín hiệu này lớn. Tiếng ồn trong nền, có thể là tiếng gầm của máy bay, tiếng ồn ào của máy điều hòa, v.v. là không mong muốn và chúng tôi muốn micro ghi lại càng ít tín hiệu này càng tốt. Do đó, mong muốn một thiết bị micro có ghi âm tín hiệu cao và ghi âm có độ ồn thấp.

Cách tính tỷ lệ

Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu được tính bằng cách lấy mức của tín hiệu mong muốn và trừ đi mức của tín hiệu nhiễu. Do đó, giá trị của tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn càng cao thì micro càng tốt, vì tín hiệu mong muốn mà nó ghi lại càng lớn hoặc tiếng ồn thu được càng ít. Tất cả điều này được biểu thị bằng decibel (dB).

Ví dụ cụ thể từ tai nghe

Ở đây chúng ta xem xét Tai nghe A: Tai nghe A ghi lại tín hiệu mong muốn ở -20dB và nó ghi lại tiếng ồn trong nền ở -50dB. Như vậy, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu là Mức tín hiệu-Mức ồn = -20dB – (-50dB) = 30dB. Tai nghe A có tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu là 30dB.

Tỉ lệ tín hiệu trên tiếng ồn
Tỉ lệ tín hiệu trên tiếng ồn

Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn sẽ luôn là một số dương trừ khi thiết bị micro ghi lại nhiều tiếng ồn hơn so với tín hiệu mong muốn, đó sẽ là một micro khủng khiếp. Hầu hết các thiết bị micro đều đi kèm với bảng dữ liệu cung cấp thông số kỹ thuật về tín hiệu thành tiếng ồn của thiết bị. Thông thường, tai nghe tốt có tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn từ 60dB trở lên, với tai nghe loại bỏ tiếng ồn tuyệt vời có tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn từ 100dB trở lên.

Xem thêm: